خدمات پس از فروش با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
* شهر
* استان
* نام تماس گیرنده
* نام خریدار
* شرح مشکل
* شماره تماس
* آدرس
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
درخواست نمایندگی با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
بانک دی پروژه ها
در جزئیات پروژه
1402 تاریخ انجام
تهران محل پروژه
بخش های ورودی و بخش های داخلی محل نصب
بانک کاربری فضا
بخش های ورودی و بخش های داخلی وضعیت پروژه
بانک دی بانک دی در سال 1389 تاسیس شد و در حال حاضر دارای 91 شعبه در سراسر کشور است. این بانک در رتبه بندی 100 شرکت برتر ایران در جایگاه 56ام قرار دارد. مجموعه بتیس مسئولیت طراحی، تامین، نصب و نگهداری درب های اتوماتیک بانک دی را عهده دار می باشد. نصب و راه اندازی 42 سیستم درب اتوماتیک
تقدیرنامه های این پروژه