خدمات پس از فروش با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
* شهر
* استان
* نام تماس گیرنده
* نام خریدار
* شرح مشکل
* شماره تماس
* آدرس
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
درخواست نمایندگی با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
بانک پارسیان پروژه ها
در جزئیات پروژه
1401 تاریخ انجام
تهران محل پروژه
بخش های ورودی و بخش های داخلی محل نصب
بانک کاربری فضا
بخش های ورودی و بخش های داخلی وضعیت پروژه
بانک پارسیان بانک پارسیان، دومین بانک خصوصی ایرانی می باشد که با در اختیار داشتن شبکه ای از 341 شعبه و 15 باجه بانکداری در سراسر ایران، به عنوان یکی از بانک های مطرح در ایران شناخته می شود. مجموعه بتیس مسئولیت طراحی، تامین، نصب و نگهداری درب های اتوماتیک بانک پارسیان را عهده دار می باشد. نصب و راه اندازی 118 سیستم درب اتوماتیک کشویی و 100 سیستم درب رول آپ شاتر
تقدیرنامه های این پروژه