خدمات پس از فروش با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
* شهر
* استان
* نام تماس گیرنده
* نام خریدار
* شرح مشکل
* شماره تماس
* آدرس
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
درخواست نمایندگی با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
بانک گردشگردی پروژه ها
در جزئیات پروژه
1402 تاریخ انجام
تهران محل پروژه
بخش های ورودی و بخش های داخلی محل نصب
بانک کاربری فضا
بخش های ورودی و درب های داخلی وضعیت پروژه
بانک گردشگردی بانک گردشگری اولین بانک تخصصی و خصوصی در زمینه گردشگری در ایران است. شعب بانک گردشگریشامل 55 شعبه در شهر تهران و 45 شعبه در سایر شهرستان های ایران می باشد.مجموعه بتیس مسئولیت طراحی، تامین، نصب و نگهداری درب های اتوماتیک بانک گردشگری را عهده دار می باشد. نصب 1 سیستم درب اتوماتیک گردان و 84 سیستم درب اتوماتیک کشویی
تقدیرنامه های این پروژه