خدمات پس از فروش با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
* شهر
* استان
* نام تماس گیرنده
* نام خریدار
* شرح مشکل
* شماره تماس
* آدرس
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
درخواست نمایندگی با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
بیمارستان امیراعلم پروژه ها
در جزئیات پروژه
1402 تاریخ انجام
تهران محل پروژه
بخش های ورودی و بخش های داخلی محل نصب
درمان کاربری فضا
بخش های ورودی و درب های داخلی وضعیت پروژه
بیمارستان امیراعلم بیمارستان در سال 1297 هجری شمسی به عنوان بیمارستان زنان و زایمان شروع به کار کرد. مجموعه بتیس مسئولیت طراحی، تامین، نصب و نگهداری درب های اتوماتیک بیمارستان امیراعلم را عهده دار می باشد. |• ورودی ICU تعدا 1 عدد درب اتوماتیک کشویی |• بخش جراحی 1 عدد درب اتوماتیک کشویی |• ورودی اورژانس 1 عدد درب اتوماتیک کشویی |• ورودی بخش جراحی مردان 1 عدد درب اتوماتیک کشویی |• ورودی طبقه دوم 1 عدد درب اتوماتیک کشویی |• بخش گوش مردان 4 عدد درب انوماتیک کشویی |• ورودی نهارخوری 1 عدد درب اتوماتیک کشویی |• ورودی اتاق عمل گوش، حلق و بینی 1 عدد درب اتوماتیک کشویی |• بخش پاویون پزشکان و ناهارخوری 2 عدد درب اتوماتیک کشویی |• ورودی اصلی رادیولوژی |•
تقدیرنامه های این پروژه