خدمات پس از فروش با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
* شهر
* استان
* نام تماس گیرنده
* نام خریدار
* شرح مشکل
* شماره تماس
* آدرس
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
درخواست نمایندگی با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نجمیه پروژه ها
در جزئیات پروژه
1402 تاریخ انجام
تهران محل پروژه
بخش های ورودی و بخش های داخلی محل نصب
درمان کاربری فضا
بخش های ورودی و درب های داخلی وضعیت پروژه
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نجمیه این بیمارستان نخستین بیمارستان مدرن تهران است که در سال 1306 افتتاح شد و در تاریخ آبان 1307 وقف بیماران مستمند ایران گردید. مجموعه بتیس مسئولیت طراحی، تامین، نصب و نگهداری درب های اتوماتیک بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نجمیه را عهده دار می باشد. بلوک زایمان 4 عدد درب اتوماتیک کشویی، ورودی اصلی 4 عدد درب اتوماتیک کشویی، بخش مردان و اطفال 4 عدد درب اتوماتیک کشویی، ورودی عمل و پشتیبانی 2 عدد درب اتوماتیک کشویی، دندان پزشکی 2 عدد درب اتوماتیک کشویی، ورودی طبقه 4 4 عدد درب اتوماتیک کشویی، ورودی بخش V.I.P تعداد 2 عدد درب اتوماتیک کشویی، ورودی اتاق های عمل 9عدد درب اتوماتیک کشویی، بخش ورودی کارت زنی 1 عدد درب اتوماتیک کشویی، طبقه اول 2 عدد درب اتوماتیک کشویی
تقدیرنامه های این پروژه