خدمات پس از فروش با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
* شهر
* استان
* نام تماس گیرنده
* نام خریدار
* شرح مشکل
* شماره تماس
* آدرس
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
درخواست نمایندگی با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
بیمارستان سینا پروژه ها
در جزئیات پروژه
1402 تاریخ انجام
تهران محل پروژه
بخش های ورودی و بخش های داخلی محل نصب
درمان کاربری فضا
بخش های ورودی و درب های داخلی وضعیت پروژه
بیمارستان سینا مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سینا به عنوان نخستین بیمارستان نوین ایران با بیش از یکصدوپنجاه سال ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی پزشکی، یکی از مراکز درمانی مجموعه عظیم دانشگاه علوم پزشکی تهران است که در حال انجام فعالیت های گوناگون پزشکی در حیطه های متنوع؛ و مرکزی مطمئن و مقرون به صرفه برای میزبانی از بیماران خارجی و همراهان آنان در مرکز شهر تهران است. مجموعه بتیس مسئولیت طراحی، تامین، نصب و نگهداری درب های اتوماتیک بیمارستان سینا را عهده دار می باشد. |• ورودی بخش ها 7 عدد درب اتوماتیک کشویی |• بخش جدید اورژانس 10 عدد درب اتوماتیک کشویی |• ارتوپدی مردان 2 عدد درب اتوماتیک بازویی |• بخش V.I.P تعداد 1 عدد درب اتوماتیک کشویی |•
تقدیرنامه های این پروژه