خدمات پس از فروش با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
* شهر
* استان
* نام تماس گیرنده
* نام خریدار
* شرح مشکل
* شماره تماس
* آدرس
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
درخواست نمایندگی با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
بیمارستان شریعتی پروژه ها
در جزئیات پروژه
1402 تاریخ انجام
تهران محل پروژه
بخش های ورودی و بخش های داخلی محل نصب
درمان کاربری فضا
بخش های ورودی و بخش های داخلی وضعیت پروژه
بیمارستان شریعتی بیمارستان شریعتی در آذرماه 1353 به طور رسمی آغاز به کار و هم اکنون یکی از معتبرترین مراکز درمانی، تحقیقاتی و آموزشی کشور است. مجموعه بتیس مسئولیت طراحی، تامین، نصب و نگهداری دوربین های مداربسته و درب های اتوماتیک بیمارستان شریعتی را عهده دار می باشد. نصب و راه اندازی بخش پزشکی هسته ای 1 عدد درب اتوماتیک کشویی، داروخانه 2 عدد درب اتوماتیک کشویی، ورودی بخش ICU تعداد 1 عدد درب اتوماتیک کشویی، بخش دیابت 5 عدد درب اتوماتیک کشویی، ورودی های اتاق عمل 3 عدد درب اتوماتیک کشویی.
تقدیرنامه های این پروژه