خدمات پس از فروش با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
* شهر
* استان
* نام تماس گیرنده
* نام خریدار
* شرح مشکل
* شماره تماس
* آدرس
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
درخواست نمایندگی با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
بیمارستان شهید رجایی پروژه ها
در جزئیات پروژه
1402 تاریخ انجام
تهران محل پروژه
بخش های ورودی و بخش های داخلی محل نصب
درمان کاربری فضا
بخش های ورودی و درب های داخلی وضعیت پروژه
بیمارستان شهید رجایی این بیمارستان تخصصی قلب که بهترین بیمارستان قلب در خاورمیانه محسوب می شود یکی از بزرگ ترین بیمارستان های قلب در آسیاست؛ و در حال حاضر بیش از 600 تخت فعال دارد و روزانه پذیرای حدود 1000 بیمار از نقاط مختلف کشور است. و بعنوان قطب علمی قلب کشور ایران انتخاب شد. مجموعه بتیس مسئولیت طراحی، تامین، نصب و نگهداری درب های اتوماتیک بیمارستان شهید رجایی را عهده دار می باشد. ورودی ICU تعداد 1 عدد درب اتوماتیک کشویی، ورودی های cath lab بزرگسالان 8 عدد درب اتوماتیک کشویی، بخش رادیوگرافی 4 عدد درب اتوماتیک کشویی، بخش اورژانس 1 عدد درب اتوماتیک کشویی
تقدیرنامه های این پروژه