خدمات پس از فروش با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
* شهر
* استان
* نام تماس گیرنده
* نام خریدار
* شرح مشکل
* شماره تماس
* آدرس
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
درخواست نمایندگی با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
بیمارستان شهید هاشمی نژاد پروژه ها
در جزئیات پروژه
1402 تاریخ انجام
تهران محل پروژه
بخش های ورودی و بخش های داخلی محل نصب
درمان کاربری فضا
بخش های ورودی و بخش های داخلی وضعیت پروژه
بیمارستان شهید هاشمی نژاد بیمارستان شهید هاشمی نژاد یا بیمارستان دریانی یکی از بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی تهران است. این بیمارستان به عنوان مرکز کشوری درمان بیماری های کلیوی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار دارد و اولین و بزرگترین مرکز همودیالیز و پیوند کلیه در ایران بوده است. مجموعه بتیس مسئولیت طراحی، تامین، نصب و نگهداری درب های اتوماتیک بیمارستان شهید هاشمی نژاد را عهده دار می باشد. ورودی اتاق عمل 2 عدد درب اتوماتیک کشویی، بخش دکتر رسولی 2 عدد درب اتوماتیک بازویی، بخش امید 2 عدد درب اتوماتیک بازویی، ورودی بخش آنژیوگرافی 1 عدد درب اتوماتیک کشویی، بخش شفا و سروش 4 عدد درب اتوماتیک بازویی.
تقدیرنامه های این پروژه