خدمات پس از فروش با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
* شهر
* استان
* نام تماس گیرنده
* نام خریدار
* شرح مشکل
* شماره تماس
* آدرس
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
درخواست نمایندگی با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
بیمارستان فوق تخصصی بقیه الله الاعظم (عج) پروژه ها
در جزئیات پروژه
1402 تاریخ انجام
تهران محل پروژه
ورودی اصلی، بخش زنان زایمان، بخش پیوند کلیه، ورودی آنژیوگرافی و بخش VIP محل نصب
درمان کاربری فضا
ورودی اصلی، بخش زنان زایمان، بخش پیوند کلیه، ورودی آنژیوگرافی و بخش VIP وضعیت پروژه
بیمارستان فوق تخصصی بقیه الله الاعظم (عج) بیمارستان بقیه الله وابسته به سپاه پاسداران می باشد دانشکده علوم پزشکی سپاه در سال 1369 با ادغام مجموعه مرکز بهداری کل سپاه و دانشکده پیراپزشکی دانشگاه امام حسین(ع) و با هدف تربیت و تأمین کادر بهداشتی درمانی مورد نیاز سپاه، تشکیل و پس از دریافت مجوزهای لازم در مقاطع و رشته های مختلف تحصیلی شروع به فعالیت نمود. مجموعه بتیس مسئولیت طراحی، تامین، نصب و نگهداری درب های اتوماتیک بیمارستان فوق تخصصی بقیه الله الاعظم (عج) را عهده دار می باشد. ورودی اصلی جنوبی 3 عدد درب اتوماتیک گردان و بازویی، ورودی اصلی شمالی 2 عدد درب اتوماتیک تلسکوپی، ورودی اورژانس 3 عدد درب اتوماتیک کشویی، بخش ICU تعداد 1 عدد درب اتوماتیک کشویی، بخش زنان و زایمان 2 عدد درب اتوماتیک کشویی، بخش پیوند کلیه 1 عدد درب اتوماتیک کشویی، بلوک زایمان 1 عدد درب اتوماتیک کشویی، ورودی آنژیوگرافی 1 عدد درب اتوماتیک کشویی، بخش VIP تعداد 1 عدد درب کشویی، بخش اتاق عمل قلب باز 1 عدد درب اتوماتیک کشویی، بخش اطفال 1عدد درب اتوماتیک کشویی، بخش هموفیلی 1 عدد درب اتوماتیک کشویی، بخش قلب زنان 1 عدد درب اتوماتیک کشویی، آزمایشگاه 1 عدد درب اتوماتیک کشویی، کلینیک دندان پزشکی دکتر رسولی بیمارستان بقیه الله 35 عدد درب اتوماتیک کشویی
تقدیرنامه های این پروژه