خدمات پس از فروش با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
* شهر
* استان
* نام تماس گیرنده
* نام خریدار
* شرح مشکل
* شماره تماس
* آدرس
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
درخواست نمایندگی با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
بیمارستان ولیعصر(عج) فراجا پروژه ها
در جزئیات پروژه
1392 تاریخ انجام
تهران محل پروژه
بخش های ورودی و درب های داخلی محل نصب
درمان کاربری فضا
بخش های ورودی و درب های داخلی وضعیت پروژه
بیمارستان ولیعصر(عج) فراجا بیمارستان ولیعصر(عج) فراجا تهران، در سال 1346 با 128 تخت خواب تاسیس شد. سپس فاز دوم آن با 13 طبقه ساختمان، جهت انجام فعالیت های کلینیکی و پاراکلینیک با تجهیزات پیشرفته و روز دنیا، در سال 1392 به بهره برداری رسید. مجموعه بتیس مسئولیت طراحی، تامین، نصب و نگهداری درب های اتوماتیک بیمارستان ولیعصر(عج) فراجا را عهده دار می باشد. | • نصب و راه اندازی 58 سیستم درب اتوماتیک کشویی
تقدیرنامه های این پروژه