خدمات پس از فروش با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
* شهر
* استان
* نام تماس گیرنده
* نام خریدار
* شرح مشکل
* شماره تماس
* آدرس
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
درخواست نمایندگی با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات پروژه ها
در جزئیات پروژه
1400 تاریخ انجام
تهران محل پروژه
بخش های ورودی و بخش های داخلی محل نصب
مسکونی و اداری کاربری فضا
بخش های ورودی و بخش های داخلی وضعیت پروژه
دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات واحد علوم و تحقیقات در مسیر رشد، چنان توسعه پیدا کرد که به عنوان واحد جامع مستقل، هم اکنون دارای 12 دانشکده و 27 مرکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی و 96 گروه تخصصی میزبان دانشجویان و محققان در غالب رشته های تحصیلی در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا است. در حال حاضر حدود 40 هزار دانشجو در 634 رشته گرایش در مقاطع مختلف تحصیلی این واحد مشغول به تحصیل هستند. مجموعه بتیس مسئولیت طراحی، تامین، نصب و نگهداری درب های اتوماتیک بیمارستان امیراعلم را عهده دار می باشد. |• هتل 12 عدد درب اتوماتیک کشویی |• بخش اداری 8 عدد درب اتوماتیک کشویی |• دانشکده صنایع غذایی 22 عدد درب اتوماتیک کشویی |• کتابخانه 15 عدد درب اتوماتیک کشویی |•
تقدیرنامه های این پروژه