خدمات پس از فروش با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
* شهر
* استان
* نام تماس گیرنده
* نام خریدار
* شرح مشکل
* شماره تماس
* آدرس
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
درخواست نمایندگی با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
دیپوینت پروژه ها
در جزئیات پروژه
1400 تاریخ انجام
تهران محل پروژه
بخش های ورودی و بخش های داخلی محل نصب
صنعتی و کارخانه کاربری فضا
بخش های ورودی و بخش های داخلی وضعیت پروژه
دیپوینت برند دیپوینت در سال 1393 به وجود آمد. همچنین ابتدای سال 1400 مرکز نوآوری و شتاب دهی دیپوینت با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری افتتاح شد. هم اکنون با افتتاح فاز دوم کارخانه دیپوینت در تابستان 1400، این مجموعه توانست در حوزه کارآفرینی فضایی پویا برای 500 نفر به طور مستقیم و با ظرفیت تولید 1500 دستگاه فراهم آورد. مجموعه بتیس مسئولیت طراحی، تامین، نصب و نگهداری درب های اتوماتیک کارخانه دیپوینت را عهده دار می باشد. نصب 9 سیستم درب اتوماتیک کشویی.
تقدیرنامه های این پروژه