خدمات پس از فروش با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
* شهر
* استان
* نام تماس گیرنده
* نام خریدار
* شرح مشکل
* شماره تماس
* آدرس
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
درخواست نمایندگی با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
ساختمان تاسیسات دریایی ایران پروژه ها
در جزئیات پروژه
1400 تاریخ انجام
تهران محل پروژه
بخش های ورودی و بخش های داخلی محل نصب
صنعتی و کارخانه کاربری فضا
بخش های ورودی و بخش های داخلی وضعیت پروژه
ساختمان تاسیسات دریایی ایران شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران در سال 1372 تأسیس شد. این شرکت هم اکنون دارای چندین یارد کشتی سازی و سایت های صنعتی و کارخانجات جانبی مرتبط، همچنین مالک ناوگان گسترده ای از کشتی های لوله گذار، شناورهای جرثقیل دار، تجهیزات و ماشین آلات می باشد. مجموعه بتیس مسئولیت طراحی، تامین، نصب و نگهداری درب های اتوماتیک ساختمان تاسیسات دریایی ایران را عهده دار می باشد.
تقدیرنامه های این پروژه