خدمات پس از فروش با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
* شهر
* استان
* نام تماس گیرنده
* نام خریدار
* شرح مشکل
* شماره تماس
* آدرس
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
درخواست نمایندگی با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
شهر کودک قاصدک پروژه ها
در جزئیات پروژه
1400 تاریخ انجام
تهران محل پروژه
بخش های ورودی و بخش های داخلی محل نصب
تجاری و تفریحی کاربری فضا
بخش های ورودی و بخش های داخلی وضعیت پروژه
شهر کودک قاصدک شهر کودک قاصدک یا قاصدک مال چندین شهربازی و فروشگاه است که تمام نیازهای مربوط به کودکان یا والدینشان مانند شهربازی، فروشگاه لباس، فروشگاه اسباب بازی، رستوران و ... را در یک مکان بزرگ در کنار هم فراهم می کند. مجموعه بتیس مسئولیت طراحی، تامین، نصب و نگهداری درب های اتوماتیکشهر کودک قاصدک را عهده دار می باشد. 2 سیستم درب اتوماتیک کشویی
تقدیرنامه های این پروژه