خدمات پس از فروش با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
* شهر
* استان
* نام تماس گیرنده
* نام خریدار
* شرح مشکل
* شماره تماس
* آدرس
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
درخواست نمایندگی با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره) پروژه ها
در جزئیات پروژه
1402 تاریخ انجام
تهران محل پروژه
بخش های ورودی و درب های داخلی محل نصب
درمان کاربری فضا
بخش های ورودی و درب های داخلی وضعیت پروژه
مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره) مجتمع بیمارستان امام خمینی تهران یک بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد. ساختمان اصلی این مجموعه از قدیمی ترین بیمارستان های ایران است که به سبک امروزی بنا شده و از لحاظ اقدامات درمانی بزرگ ترین بیمارستان خاورمیانه به حساب می آید. مجموعه بتیس مسئولیت طراحی، تأمین، نصب و نگهداری درب های اتوماتیک مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره) را عهده دار می باشد. | • نصب و راه اندازی 9 سیستم درب اتوماتیک کشویی
تقدیرنامه های این پروژه