خدمات پس از فروش با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
* شهر
* استان
* نام تماس گیرنده
* نام خریدار
* شرح مشکل
* شماره تماس
* آدرس
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
درخواست نمایندگی با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
مجتمع تجاری رز میرداماد پروژه ها
در جزئیات پروژه
1387 تاریخ انجام
تهران محل پروژه
بخش های ورودی و بخش های داخلی محل نصب
تجاری و تفریحی کاربری فضا
بخش های ورودی و بخش های داخلی وضعیت پروژه
مجتمع تجاری رز میرداماد مجتمع تجاری رز میرداماد به عنوان یکی ز مقاصد خرید جذاب تهران با فضای تجاری-اداری در خیابان میرداماد تهران قرار گرفته است. این مجتمع 102 واحد تجاری، 88واحد اداری و 281واحد پارکینگ دارد و به عنوان یکی از مراکز پر تردد پایتخت شناخته می شود. مجموعه بتیس مسئولیت طراحی، تامین، نصب و نگهداری درب های اتوماتیک مجتمع تجاری رز میرداماد را عهده دار می باشد.
تقدیرنامه های این پروژه