خدمات پس از فروش با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
* شهر
* استان
* نام تماس گیرنده
* نام خریدار
* شرح مشکل
* شماره تماس
* آدرس
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
درخواست نمایندگی با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
مرکز توان بخشی امید فردا پروژه ها
در جزئیات پروژه
1401 تاریخ انجام
تهران محل پروژه
بخش های ورودی و بخش های داخلی محل نصب
درمان کاربری فضا
بخش های ورودی و بخش های داخلی وضعیت پروژه
مرکز توان بخشی امید فردا مرکز درمان و توانبخشی بیماران مزمن اعصاب و روان امید فردا، با هدف ایجاد امیدی برای زندگی بهتر برای بیماران مزمن اعصاب و روان از سال 85 فعالیت خود را آغاز نموده است. مجموعه بتیس مسئولیت طراحی، تامین، نصب و نگهداری درب های اتوماتیک مرکز توان بخشی امید فردا را عهده دار می باشد. نصب و راه اندازی 28 سیستم درب اتوماتیک کشویی و تلسکوپی.
تقدیرنامه های این پروژه