خدمات پس از فروش با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
* شهر
* استان
* نام تماس گیرنده
* نام خریدار
* شرح مشکل
* شماره تماس
* آدرس
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
درخواست نمایندگی با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
معین مال پروژه ها
در جزئیات پروژه
1395 تاریخ انجام
تهران محل پروژه
بخش های ورودی و بخش های داخلی محل نصب
تجاری و تفریحی کاربری فضا
بخش های ورودی و بخش های داخلی وضعیت پروژه
معین مال مجتمع تجاری معین مال در اسفند ماه 1394 به بهره برداری رسید. با توجه به تراکم بالای جمعیت در محدوده میدان آزادی ،این مرکز خرید در نزدیکی همین میدان ساخته شده است و با حفظ کیفیت خدمات، مرکزی پر رفت و آمد برای ساکنین این منطقه به شمار می آید.مجموعه بتیس مسئولیت طراحی، تامین، نصب و نگهداری درب های اتوماتیک مرکز خرید پالادیوم را عهده دار می باشد.
تقدیرنامه های این پروژه