خدمات پس از فروش با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
* شهر
* استان
* نام تماس گیرنده
* نام خریدار
* شرح مشکل
* شماره تماس
* آدرس
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
درخواست نمایندگی با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
دریافت مشاوره با وارد کردن اطلاعات خود، مشاوران ما با شما تماس خواهند گرفت
۰۲۱ - ۷۴۸۵۲ : شماره تماس
۰۹۱۲۲۷۸۷۶۵۴۳ : همراه فروش
تماس با شما
همیلا سنتر پروژه ها
در جزئیات پروژه
1401 تاریخ انجام
تهران محل پروژه
بخش های ورودی و بخش های داخلی محل نصب
تجاری و تفریحی کاربری فضا
بخش های ورودی و بخش های داخلی وضعیت پروژه
همیلا سنتر همیلا سنتر مورخ 23 فروردین ماه 1403 افتتاح شد. این مجموعه دارای 157 واحد اداری در 13 طبقه و بیش از 200 واحد تجاری در 5 طبقه، و 2500 واحد پارکینگ در 9 طبقه می باشد.مجهز به سالن مدرن و پردیس سینمایی، فضای شهربازی، فضای ورزشی و همچنین دارای فودکورت و تراس سبز با دید 360 درجه. مجموعه بتیس مسئولیت طراحی، تامین، نصب و نگهداری درب های اتوماتیک مرکز تجاری همیلا سنتر را عهده دار می باشد.
تقدیرنامه های این پروژه